Příspěvky

Výše příspěvků pro školní rok 2018/2019:

  • první dítě: 250,-
  • každý další sourozenec: 200,-Kč