Příspěvky

Výše příspěvků pro školní rok 2017/2018:

  • první dítě: 250,-
  • každý další sourozenec: 200,-Kč