Třídní zástupci SRPŠ

1.A Andrea Pašková

1.B

2.A Lívia Tröster

2.B Alžběta Houdková

3.A Petra Kinclová/Jan Kincl

3.B Michaela Němečková

4.A Petra Voldánová

4.B Sandra Karácsony

5.A Jana Barbati Chadová

5.B Pavla Kremerová

6.A Simona Kropáčková

6.B Pavel Hron

7.A Martina Škodová

7.B Václava Gaborová

8.A Kateřina Podrazilová

8.B Veronika Fallevoz 

9.A Karolína Emingrová 

9.B Ing. Kamel Cherif