Zápis ze schůze 5.6.2018

                                            ZÁPIS SRPŠ 5.6.2018

  • UČASTNILO SE - 10 , OMLUVENO - 3 , NEPŘÍTOMNO - 5
  • PROJEDNÁNÍ KONCE ŠKOLNÍHO ROKU A PŘÍPRAVY NA ŠKOLNÍ ROK 18/19
  • PROJEDNÁNÍ VEDENÍ UČTU SRPŠ
  • NÁSLEDNĚ SCHVÁLENO ŽE VEDENÍ UČTU I NADÁLE POVEDE p. KNAPOVÁ A NAŠE SRPŠ BUDE MÍT REVIZNÍ KOMISI, KTERÁ KDYKOLIV PO DOHODĚ MŮŽE NAVŠTÍVIT A ZKONTROLOVAT STAV ÚČTU
  • BUDOU VYVĚŠENY NOVÉ STANOVY SRPŠ A PROSÍME VŠECHNY RODIČE O DŮKLADNÉ PŘEČTENÍ A JAKÉKOLIV PŘIPOMÍNKY NÁSLEDNĚ POSÍLAT NA NÁŠ WEB SRPŠ NA MAIL A KONTROLA A PÍSEMNÉ PŘIPOMÍNKY BUDOU PŘIJÍMÁNY DO 2.9.2018
  • DALŠÍ SCHŮZKA STÁVAJÍCÍHO SESKUPENÍ SRPŠ JE PLÁNOVANÁ NA 4.9.2018 OD 17 HOD VE ŠKOLNÍ BUDOVĚ KDE NÁSLEDNĚ PROBĚHNOU ÚPRAVY STANOV ABY PLNÉ VERZE MOHLY BÝT SCHVÁLENY NA TŘÍDNÍCH SCHŮZKACH KONANÉ 10.9.2018
  • NÁSLEDNĚ SE ZNOVU SEJDE STÁVAJÍCÍ SRPŠ A BUDE ZVOLEN PŘEDSEDA, MÍSTOŘEDSEDA A REVIZNÍ KOMISE NA KONTROLU ÚČTU SRPŠ A PŘIJMUTÍ NOVÝCH ČLENŮ Z PRVNÍCH TŘÍD
  • NA SCHŮZCE NÁM BYL PŘEDSTAVEN NÁVRH OD PANÍ HOLASOVÉ NA PROJEKT ZAHRADY A BYLO SCHVÁLENO ABY SE ZVEŘEJNIL TENTO NÁVRH NA STRÁNKÁCH SRPŠ, VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE NÁM TOJEDNOHLASNĚ LÍBILO
  • ZAPSALA: V.GÁBOROVÁ