Společnost rodičů a přátel školy 
Na Smetance

IČ: 266 43 758

Na Smetance 1, 120 00 Praha 2, email: srpsnasmetance@gmail.com

Vážení a milí rodiče rodiče, vítáme Vás na webových stránkách Společnosti rodičů a přátel školy Na Smetance.
Naším cílem je hájit a prosazovat zájmy dětí navštěvujících ZŠ Na Smetance, a to formou vzájemné podpory a spolupráce mezi rodiči a učiteli. 
Prostřednictvím tohoto webu bychom Vás (jako volení zástupci tříd) rádi informovali nejen o aktuální činnosti našeho sdružení, ale také o jeho plánovaných aktivitách. Posláním webu je podnítit a podpořit zájem o dění ve škole také u ostatních rodičů a umožnit jim spoluúčast / spolupráci na jednotlivých projektech sdružení. 

Vaše náměty a připomínky uvítáme na níže uvedeném e-mailu. Těšíme se na na spolupráci !

Vaše SRPŠ

Rychlý kontakt

srpsnasmetance@gmail.com