Zápis ze schůze 23.1.2018

Zápis ze schůzky SRPŠ 23.1.2018

1.Projednána podpora multifunkčního hřiště a podpis dopisu sepsaného ve spolupráci předsedkyně SRPŠ a paní ředitelky ZŠ.

2.Veškeré hlasování zapisovat PRO - PROTI - ZRDŽEL SE HLASOVÁNÍ

3.Je potřeba projednat nové stanovy které budou zaslány všem zástupcům třid do emailu do dalších třídních schůzek. Je potřeba je odsouhlasit, protože je velice náročné svolat valnou hromadu školy (valná hromada= všechny rodiče), budou se stanovy odsouhlasovat na třídních schůzkách a následně zapsány do zprávy z třídních schůzek a budou zapsány tak jak je v bodu č 2, jinak hlasování nebude možné uznat.

4.Bude spuštěn web spolku cca 15.2.2018

5.Ze školního webu bude možné se kliknutím dostat na web spolku.

6.Další schůzka SRPŠ je 19.3.2018 od 17.00hodin